Dòng sự kiện:
Ngành Tài chính: Đảm bảo cân đối ngân sách 6 tháng đầu năm 2018
17/07/2018 18:00:35
Đến hết tháng 6, nhiệm vụ tài chính - ngân sách đã cơ bản được ngành Tài chính triển khai một cách thành công, toàn diện.

Thu ngân sách nhà nước tăng 14,3%

Ngay từ những ngày đầu năm 2018, Bộ Tài chính đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN, quản lý chặt chẽ các khoản thu, khai thác nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế (cả đối tượng và địa bàn); đẩy mạnh chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại; quyết liệt xử lý nợ thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế. Bên cạnh đó, đã tiếp tục rà soát, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các chính sách về tài chính, thuế, phí phù hợp với tình hình thực tế và cam kết hội nhập quốc tế; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho doanh nghiệp.

Đến hết tháng 6/2018, tổng thu NSNN ước 651,7 nghìn tỷ đồng, bằng 49,4% dự toán, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó: Thu từ dầu thô đạt 82,4% dự toán, tăng 25,3%; thu cân đối từ hoạt động XNK đạt 54,9% dự toán, tăng 6,9%; thu nội địa đạt 47,6% dự toán, tăng 15,5%. Nếu không kể các khoản thu có tính chất đặc thù (thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của DNNN, thu hồi vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp), số thu nội địa còn lại đạt 46,4% dự toán, tăng khoảng 13%, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế và CPI 6 tháng (7,08% và 3,29%).

Có thể khẳng định, kết quả thu 6 tháng nêu trên là tích cực. Tuy nhiên, tiến độ thu từ 3 khu vực kinh tế quan trọng đạt thấp so yêu cầu dự toán (thu từ khu vực DNNN đạt 43,7% dự toán; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 38,7% dự toán; tiến độ thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh có khá hơn, nhưng cũng mới đạt 47,8% dự toán).

Đặc biệt, trong tổng thu NSNN nêu trên, thu ngân sách Trung ương ước đạt 46,2% dự toán, cao hơn cùng kỳ năm 2017; thu ngân sách địa phương đạt 54% dự toán.

Riêng về thu nội địa, cả nước có 43 địa phương thu đạt trên 50% dự toán, 20 địa phương thu dưới 50% dự toán, cá biệt một số địa phương thu nội địa không kể thu tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết đạt thấp, dưới 40% dự toán.

Chi 4,6 nghìn tỷ đồng khắc phục thiên tai

Tổng chi NSNN ước đạt 649,2 nghìn tỷ đồng, bằng 42,6% dự toán, tăng 11,3% so cùng kỳ năm 2017. Công tác quản lý chi NSNN chặt chẽ, theo đúng dự toán và tiến độ thực hiện của đơn vị. Các bộ, ngành và địa phương đã chủ động rà soát, sắp xếp, thực hiện chi, mua sắm tài sản công theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát chi NSNN, góp phần nâng cao kỷ luật tài chính và hiệu quả sử dụng NSNN.

Trong 6 tháng đầu năm, ngân sách Trung ương đã sử dụng dự phòng khoảng 4,6 nghìn tỷ đồng chủ yếu để hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ, hạn hán và xâm nhập mặn, khắc phục sạt lở bờ sông, bờ biển, đảm bảo an toàn đê điều và hồ đập.

Riêng thực hiện chi đầu tư xây dựng cơ bản (bao gồm cả nguồn trái phiếu Chính phủ), tuy tiến độ giải ngân cao hơn cùng kỳ năm 2017 (đạt 31,7% dự toán so với mức 25,6% cùng kỳ), song vẫn chậm so yêu cầu dự toán (có 35 bộ, ngành trung ương và 6 địa phương giải ngân đạt dưới 25% dự toán). Bộ Tài chính đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thúc đẩy việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư.

Như vậy, cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách các cấp địa phương 6 tháng đầu năm được đảm bảo; đã thực hiện phát hành 89,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ để bù đắp bội chi và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách Trung ương theo dự toán.

Hải quan phấn đấu thu đạt 293.000 tỷ đồng

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2018, ngay từ đầu năm Tổng cục Hải quan đã giao chỉ tiêu thu NSNN cho các đơn vị; giải quyết kịp thời vướng mắc phát sinh liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế, công tác quản lý thuế, chế độ kế toán, chế độ hoàn thuế, miễn thuế... Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra các trường hợp giảm thuế, miễn thuế, hoàn thuế, không thu thuế; thực hiện miễn thuế, hoàn thuế, không thu thuế theo đúng quy định; đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra, kiểm tra nội bộ và công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại qua mã, giá, thuế suất và quản lý rủi ro; ban hành thông báo xác định trước mã số, thông báo kết quả phân loại theo đúng thời gian quy định, đảm bảo chính xác và thống nhất...

Kết quả, sau 6 tháng, tổng thu NSNN đạt 145.934 tỷ đồng, đạt 51,57% dự toán, bằng 49,81% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 2% so với cùng kỳ 2017.

Trong dự kiến, với ảnh hưởng từ các FTA, xăng dầu, ô tô và linh kiện ô tô NK giảm thu, số thu cả năm của ngành Hải quan ước đạt 286.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, Tổng cục Hải quan sẽ nỗ lực tích cực trong công tác thu NSNN để đạt chỉ tiêu phấn đấu được giao là 293.000 tỷ đồng.

Theo báo Hải quan

Thích và chia sẻ bài viết này :
Theo ANTT/NĐT
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
http://antt.nguoiduatin.vn/-nganh-tai-chinh-dam-bao-can-doi-ngan-sach-6-thang-dau-nam-2018-246528.htm
Đang phổ biến