Dòng sự kiện:
NHNN sẽ siết nhân sự cấp cao ở các ngân hàng còn sở hữu chéo
10/06/2018 10:00:28
Như vậy, đại diện nhóm cổ đông siêu lớn cũng chưa chắc đã được phê duyệt vào HĐQT, Tổng giám đốc...

Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2015/TT-NHNN quy định thời hạn, trình tự, thủ tục chuyển tiếp đối với trường hợp sở hữu cổ phần vượt giới hạn quy định tại Điều 55 Luật các TCTD.

Theo đó, trước ngày 30/06/2019, tổ chức tín dụng khác phối hợp với cổ đông lớn của một tổ chức tín dụng và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần vượt giới hạn lập Kế hoạch khắc phục đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung).

Phương án này vừa được Ngân hàng Nhà nước nêu ra như một biện pháp mạnh tay hơn nhằm xử lý dứt điểm tình trạng sở hữu chéo, sở hữu vượt tỉ lệ cho phép tồn tại suốt thời gian qua.

Sau thời hạn chuyển tiếp đối với các trường hợp chưa tuân thủ quy định tại Luật các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung), NHNN áp dụng các biện pháp đối với tổ chức tín dụng có cổ đông lớn và tổ chức tín dụng khác có cổ đông lớn và người có liên quan của cổ đông đó sở hữu cổ phần vượt giới hạn như sau:

- Không chấp thuận nhân sự dự kiến bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của tổ chức tín dụng.

- Cổ đông, nhóm cổ đông có liên quan đang sở hữu cổ phần vượt giới hạn không được tăng số lượng cổ phần nắm giữ tại tổ chức tín dụng, chưa được nhận cổ tức bằng tiền mặt (nếu có) đối với số cổ phần nắm giữ vượt giới hạn cho đến khi đảm bảo tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần theo quy định; các biện pháp xử lý khác. 

Trước đó theo quy định tại Thông tư 06/2016 (trước đó là Thông tư 36/2014), Ngân hàng Nhà nước quy định ngân hàng thương mại chỉ được nắm giữ cổ phiếu của tối đa không quá 2 tổ chức tín dụng khác, trừ trường hợp tổ chức tín dụng khác là công công ty con của ngân hàng đó. 

Bên cạnh đó, tỉ lệ nắm giữ của ngân hàng thương mại tại tổ chức tín dụng khác phải dưới 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết.

Các ngân hàng thương mại đang nắm cổ phần tại hơn 2 tổ chức tín dụng khác phải tính đến việc thoái vốn trong vòng 1 năm.

Tuy nhiên, dù quy định là vậy nhưng đến thời điểm 31/12/2017, vẫn còn 4 ngân hàng thương mại nắm giữ cổ phần của hơn 2 tổ chức tín dụng khác. Bên cạnh đó 4 ngân hàng có sở hữu trên 5% cổ phần ở ngân hàng khác.

Do vậy Ngân hàng Nhà nước yêu cầu trước ngày 30/6/2019, các ngân hàng phải phối hợp với các cổ đông lớn còn vi phạm tỉ lệ sở hữu lập kế hoạch khắc phục, đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật các tổ chức tín dụng đã được sửa đổi, bổ sung.

Trước đó trong năm 2017 đã có nhiều ngân hàng tranh thủ diễn biến thuận lợi của thị trường chứng khoán để bán cổ phần "chạy" quy định tại Thông tư 06. Như Eximbank bán cổ phiếu của Ngân hàng Sacombank, Vietcombank giảm tỉ lệ sở hữu tại MB, Eximbank. NH này cũng thoái hết cổ phần tại OCB, Saigonbank, Công ty Tài chính ximăng.

Thu Hà (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến