Dòng sự kiện:
5 tháng, bội thu ngân sách khoảng 66,6 nghìn tỷ đồng
29/05/2019 15:06:16
Thông tin trên vừa được Tổng cục Thống kê công bố, cho thấy trong vòng 1 tháng qua cả nước bộ thu thêm khoảng 22 nghìn tỷ đồng (4 tháng bội thu 44,6 nghìn tỷ đồng, cũng theo Tổng cục Thống kê).

Cụ thể, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2019 ước tính đạt 553,5 nghìn tỷ đồng, bằng 39,2% dự toán năm. Trong đó, thu nội địa 447,6 nghìn tỷ đồng, bằng 38,1%; thu từ dầu thô 21,8 nghìn tỷ đồng, bằng 48,9%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu 83,3 nghìn tỷ đồng, bằng 44%. 

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 60,9 nghìn tỷ đồng, bằng 34,3% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 77,2 nghìn tỷ đồng, bằng 36,1%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 94,2 nghìn tỷ đồng, bằng 39%; thu thuế thu nhập cá nhân 48,2 nghìn tỷ đồng, bằng 42,6%; thu thuế bảo vệ môi trường 18,1 nghìn tỷ đồng, bằng 26,3%; thu tiền sử dụng đất 39,2 nghìn tỷ đồng, bằng 43,5%.

Tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/5/2019 ước tính đạt 486,9 nghìn tỷ đồng, bằng 29,8% dự toán năm. Trong đó, chi thường xuyên đạt 358,2 nghìn tỷ đồng, bằng 35,8%; chi đầu tư phát triển 82,5 nghìn tỷ đồng, bằng 19,2%; chi trả nợ lãi 43,9 nghìn tỷ đồng, bằng 35,2%.

Với kết quả trên, trong 5 tháng đầu năm 2019 (tính từ đầu năm đến ngày 15/5/2019), cân đối thu chi ngân sách Nhà nước ở trạng thái bội thu khoảng 66,6 nghìn tỷ đồng.

Theo Thời báo ngân hàng

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến