đại biểu Quốc hội chuyên trách - Các bài viết về đại biểu Quốc hội chuyên trách, tin tức đại biểu Quốc hội chuyên trách

Bởi ANTT
đại biểu Quốc hội chuyên trách - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề đại biểu Quốc hội chuyên trách nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
26/05/2020 07:31:06
Kinh phí hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội do ngân sách trung ương bảo đảm; kinh phí của bộ máy tham mưu, giúp việc Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ do ngân sách địa phương bảo đảm.
1 2 3