Luật Cải Cách Ruộng Đất - Các bài viết về Luật Cải Cách Ruộng Đất, tin tức Luật Cải Cách Ruộng Đất

Bởi ANTT
Luật Cải Cách Ruộng Đất - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề Luật Cải Cách Ruộng Đất nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
02/03/2020 16:45:05
Trong nhiệm kỳ 14 năm hoạt động, từ năm 1946 đến 1960, với 12 kỳ họp, Quốc hội khóa 1 đã xem xét, thông qua Hiến pháp năm 1946 và năm 1959, 11 đạo luật và 50 nghị quyết, phê chuẩn Hiệp định Geneve.
1 2 3