quốc hội duyệt chi - Các bài viết về quốc hội duyệt chi, tin tức quốc hội duyệt chi

Bởi ANTT
quốc hội duyệt chi - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề quốc hội duyệt chi nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
14/11/2017 19:19:00
Theo Nghị quyết được thông qua, tổng số thu ngân sách Trung ương là 753.404 tỷ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là 565.796 tỷ đồng. Tổng số chi ngân sách Trung ương là 948.404 tỷ đồng.
1 2 3