vốn tự có. vốn nhà nước. Vietcombank - Các bài viết về vốn tự có. vốn nhà nước. Vietcombank, tin tức vốn tự có. vốn nhà nước. Vietcombank

Bởi ANTT
vốn tự có. vốn nhà nước. Vietcombank - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề vốn tự có. vốn nhà nước. Vietcombank nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
22/02/2019 13:54:44
Phần vốn tự có 'mỏng', hệ số CAR giảm là bài toán đặt ra với các ngân hàng để đáp ứng yêu cầu về an toàn vốn đang ngày càng khắt khe hơn. Đặc biệt với nhóm ngân hàng có vốn nhà nước, hệ số CAR đã giảm còn 9,33%.
1 2 3