Dòng sự kiện:
Bắc Giang: UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư giao đất dự án Gwin Garden sai quy định!
08/07/2018 13:40:04
Việc UBND tỉnh Bắc Giang giao đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới tiểu khu 2,3 thị trấn Neo, huyện Yên Dũng không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là không đúng Luật Đất đai 2013.

Đây là một trong những nội dung quan trọng được Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu ra tại Kết luận thanh tra số 2650/KL-BTNMT ngày 24/05/2018 về việc chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, chi tiết về dự án được nêu rất rõ tại Phụ lục số 02/ĐĐ Kết quả kiểm tra tại các dự án đầu tư có sử dụng đất (ban hành kèm theo Kết luận thanh tra).

Theo Kết luận Thanh tra, dự án Khu đô thị mới tiểu khu 2,3 thị trấn Neo, huyện Yên Dũng do Công ty Cổ phần Gwin làm chủ đầu tư, người đại diện là ông Nguyên Văn Ngọc - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Gwin.

Báo cáo kết quả tiến trình thực hiện dự án cho biết, ngày 30/12/2012, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 1567/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn chủ đầu tư Khu đô thị mới tiểu khu 2,3 thị trấn Neo.

Theo Kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc UBND tỉnh Bắc Giang giao đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới tiểu khu 2,3 thị trấn Neo, huyện Yên Dũng (tên thương mại là Gwin Garden) không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là không đúng Luật Đất đai 2013...

Theo Kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc UBND tỉnh Bắc Giang giao đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới tiểu khu 2,3 thị trấn Neo, huyện Yên Dũng ( tên thương mại là Gwin Garden) không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là không đúng Luật Đất đai 2013.

Ngày 06/05/2015, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 767/QĐ-UBND về việc chấp thuận cho Công ty CP Gwin thực hiện Dự án trên diện tích 18,49 ha, tổng mức đầu tư dự kiến là 201,982 tỷ đồng, với tiến độ thực hiện từ Quý II năm 2015 đến Quý II  năm 2020.

Ngày 05/07/2016, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định 395/QĐ-UBND chuyển mục đích sử dụng 91.191,8m2 đất do UBND huyện Yên Dũng đã thu hồi tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 giao cho Công ty CP Gwin thực hiện dự án, cụ thể giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 22.299m2 đất ở, giao đất không thu tiền sử dụng đất diện tích 74.892,8m2 đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội…

Ngày 26/08/2016, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 491/QĐ-UBND chuyển mục đích sử dụng 64.641,2m2 đất do UBND huyện Yên Dũng đã thu hồi theo Quyết định 195/QĐ-UBND ngày 08/04/2016 giao cho Công ty CP Gwin thực hiện dự án, cụ thể giao đất có thu tiền sử dụng đất 39.067,3m2 đất ở, giao đất không thu tiền sử dụng đất diện tích 25.573,9 m2 đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội…

Ngày 14/07/2016 Công ty nhận bàn giao 98.191,8m2 đất trên thực địa; ngày 14/09/2016, Công ty nhận bàn giao 64.641,2m2 đất trên thực địa.

Toàn cảnh Dự án Khu đô thị mới tiểu khu 2,3 thị trấn Neo.

Ngày 02/12/2016, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 14/QĐ-UBND phê duyệt giá đất, mức thu tiền sử dụng đất Dự án, theo đó giá đất tỉnh thu tiền sử dụng đất (chưa bao gồm chi phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng – đất thô) là 951.467đồng/m2. Mức tiền sử dụng đất Chủ đầu tư  phải nộp đối với diện tích 62.366,3m2 đất ở là 59.339.500.0000 đồng. 

Ngày 30/03/2017, Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang có Thông báo số 70/TB-STC về các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất của Công ty CP Gwin theo đó tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ được trừ vào tiền sử dụng đất của Công ty là 29.740.653.300 đồng.

Ngày 10/04/2017 Cục Thuế tỉnh Bắc Giang có Thông báo số 1228/TB-CT về việc nộp tiền sử dụng đất, theo đó diện tích phải nộp tiền sử dụng đất là 62.366m2, tổng số tiền phải nộp là 29.598.864.700 đồng.

Về tồn tại, theo Kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự án Khu đô thị mới tiểu khu 2,3 thị trấn Neo thuộc trường hợp Nhà nước xác định quy mô, địa điểm công trình, dự án; vị trí, diện tích khu vực sử dụng đất  vào các mục đích quy định tại Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013 để thực hiện thu hồi đất trong năm kế hoạch, đã được ghi vốn thực hiện trong năm kế hoạch theo quy định của pháp luật đất đai và Nhà nước thực hiện thu hồi đất đối với trường hợp này.

"Việc UBND tỉnh Bắc Giang lựa chọn nhà đầu tư để giao đất thực hiện dự án theo quyết định số 139/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011 (được thay thế tại quyết định số 531/2015/QĐ-UBND ngày 28/10/2015) quy định một số nội dung về đầu tư xây dựng khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang mà không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là không phù hợp với quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 118 Luật đất đai năm 2013", Kết luận nêu.

Theo Tuổi trẻ Thủ đô

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến