Dòng sự kiện:
Khu vực tư nhân Việt Nam là một động lực quan trọng phát triển kinh tế đất nước. Nhiều sản phẩm, công trình, dự án quy mô lớn do các doanh nghiệp tư nhân đầu tư đã, đang tạo dựng dấu ấn Việt Nam trên trường quốc tế.
Ước tính chưa đến 1/3 số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup) tiếp cận được vốn vay ưu đãi. Điều này cho thấy việc tiếp cận thị trường vốn vay vẫn đang là khó khăn với các doanh nghiệp khởi nghiệp.
18/03/2019 15:15:53
Ước tính chưa đến 1/3 số doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (startup) tiếp cận được vốn vay ưu đãi. Điều này cho thấy việc tiếp cận thị trường vốn vay vẫn đang là khó khăn với các doanh nghiệp khởi nghiệp.