Dòng sự kiện:
17/07/2018 21:42:02
Sau khi Bộ GD&ĐT công bố đáp án, tin nhắn số báo danh được gửi đến điện thoại của ông Lương. Sau đó, cán bộ này nhập số báo danh vào máy tính rồi thực hiện hành vi sửa điểm.
1 2 3 4