Dòng sự kiện:
20/09/2017 14:49:24
Sau khi xuất siêu tới 1,59 tỷ USD trong tháng 8, nền kinh tế tiếp tục xuất siêu 100 triệu USD trong nửa đầu tháng 9, qua đó kéo giảm con số nhập siêu từ đầu năm xuống chỉ còn 700 triệu USD.
1 2 3 4