Dòng sự kiện:
18/05/2018 15:00:01
Chính phủ đề nghị điều chỉnh mức thuế BVMT với xăng dầu từ 3.000 đồng/lít lên trần 4.000 đồng/lít, để nâng cao hơn nữa trách nhiệm và nhận thức của tổ chức, cá nhân đối với môi trường và đảm bảo lợi ích quốc gia.
1 2 3 4