Dòng sự kiện:
09/05/2018 11:04:57
Tiếp đà thực hiện nhiệm vụ từ quý I, trong tháng 4, toàn ngành Thuế đã thu được thêm 94.500 tỷ đồng, nâng số thu của toàn ngành từ đầu năm đến nay đạt hơn 33,6% dự toán được giao.
1 2 3 4 5