Dòng sự kiện:
02/07/2018 21:08:44
Chưa vận hành thương mại nhưng sản phẩm của nhà máy lọc dầu 9 tỷ USD ở Thanh Hóa đã phải "đi gửi" tại một số kho miền Trung.
1 2 3 4 5