Dòng sự kiện:
09/07/2018 19:55:06
Tính đến hết tháng 6/2018, Google đã ngăn chặn, gỡ bỏ gần 6.700/7.800 video clip khỏi Youtube…
1 2 3