Dòng sự kiện:
21/03/2018 22:22:14
Báo Thanh Hoá khuyến cáo, khi tiếp nhận thông tin trên MXH, mỗi người sử dụng cần phải tỉnh táo, biết 'gạn đục khơi trong', nhận rõ tính hai mặt của MXH, cảnh giác với những thông tin xấu độc...
1 2 3