Dòng sự kiện:
09/07/2018 09:55:13
Văn phòng chính phủ có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc xử lý sau thanh tra về đất đai tại TP.HCM.
1 2 3 4