Dòng sự kiện:
08/09/2018 08:23:59
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về việc kiểm tra, xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố.
1 2 3 4