Dòng sự kiện:
25/08/2017 15:03:21
Đại diện đơn vị quản lý Hồ Núi Cốc khẳng định: “Thông tin vỡ đập là bậy bạ, không chính xác”.
1 2 3 4