Dòng sự kiện:
Bổ nhiệm 4 nhân sự chủ chốt Bộ Nội vụ
19/10/2017 06:26:48
Bộ Nội vụ vừa tổ chức Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm 4 nhân sự chủ chốt 4 đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Cụ thể, ông Nguyễn Hữu Tuấn, quyền Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ; ông Trương Hải Long, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức, giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức; ông Nguyễn Thanh Bình, Quyền Giám đốc Trung tâm Thông tin, giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thông tin; ông Phạm Huy Giang, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì Lễ công bố.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị tân lãnh đạo các đơn vị cần: Tăng cường trách nhiệm đối với các nhiệm vụ được Bộ trưởng, các Thứ trưởng phụ trách giao, quán xuyến công việc, lãnh đạo tập thể xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ đơn vị ngày càng tốt hơn; tăng cường mối quan hệ hợp tác với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, làm tốt hơn nữa công tác phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ của Bộ...

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng đề nghị các đồng chí Thứ trưởng phụ trách các đơn vị tiếp tục theo dõi, hỗ trợ, tạo điều kiện, giúp đỡ các cán bộ mới được bổ nhiệm sớm trưởng thành, vững vàng hơn trên cương vị công tác mới.

Hương Nguyễn (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến