Dòng sự kiện:
Các bộ, ngành giải ngân vốn ngân sách năm 2017 đạt 99,4%
15/02/2018 08:00:43
Theo Bộ Tài chính, kết quả giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách năm 2017 của các bộ, ngành Trung ương là 70.493 tỷ đồng, đạt 99,4% so với kế hoạch Quốc hội đã phân bổ.

Ước giải ngân vốn đầu tư từ ngân sách đến thời điểm 31/1/2018 đạt cao hơn năm 2016. Ảnh: T.T

Trong khi đó, các địa phương giải ngân ước 215.213 tỷ đồng, đạt 91,8% so với kế hoạch Quốc hội phân bổ.

Ước giải ngân kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2017 đến 31/1/2018 là 299.507 tỷ đồng, đạt 83,9% tổng kế hoạch vốn đầu tư nguồn NSNN năm 2017 theo Nghị quyết của Quốc hội (tỷ lệ giải ngân cùng kỳ năm 2016 đạt 82,5%).

Trong đó, vốn NSNN (không bao gồm vốn TPCP) đạt 285.707 tỷ đồng, đạt 89% tổng kế hoạch vốn NSNN năm 2017 theo Nghị quyết của Quốc hội (321.183,795 tỷ đồng).

Các dự án vốn ngoài nước đã giải ngân từ năm 2016 trở về trước được bổ sung tăng dự toán từ nguồn điều chỉnh giảm dự toán vốn TPCP là 14.033,795 tỷ đồng, đạt 100%).

Đối với thực hiện kế hoạch năm 2018, theo Bộ Tài chính, do đang trong quá trình phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư cho các chủ đầu tư, nên tiến độ chi đạt thấp.

Trong tháng 1 chủ yếu là hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, thanh toán vốn cho các dự án thuộc kế hoạch năm 2017.

Theo TBTCVN

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến