Dòng sự kiện:
Cần có quy chế phối hợp giữa cơ quan kiểm toán và thanh tra để tránh chồng chéo
12/08/2019 13:06:39
Sáng 12/8, tại phiên họp 36, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau của Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước.

Theo ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách (TCNS) của Quốc hội, sau kỳ họp thứ 7, trên cơ sở tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KTNN (Dự án Luật), Thường trực Ủy ban TCNS đã chủ trì, phối hợp với KTNN, các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH.  

Trên cơ sở Báo cáo số 961/BC-KTNN ngày 2/8/2019 về định hướng giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo luật, ngày 8/8/2019, Thường trực Ủy ban TCNS đã tổ chức phiên họp để thống nhất nội dung giải trình, tiếp thu Dự án Luật này.  

Có ý kiến đề nghị quy định về cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trong việc cung cấp, kế thừa kết quả kiểm toán, thanh tra; bổ sung quy định để giải quyết chồng chéo giữa thanh tra chuyên ngành của các bộ, ngành và KTNN.

Thường trực Ủy ban TCNS cho rằng, đây là vấn đề trọng tâm được đặt ra khi yêu cầu sửa Luật KTNN để tránh chồng chéo giữa thanh tra các cấp và KTNN. Các quy định trong Dự thảo luật còn chung chung, chưa giải quyết được vấn đề thực tiễn đặt ra, nhất là để khắc phục tình trạng chồng chéo giữa KTNN với thanh tra chuyên ngành của các bộ và thanh tra địa phương.  

Theo ông Nguyễn Đức Hải, từ những lý do trên, Dự thảo luật cần quy định rõ nguyên tắc phối hợp để tránh chồng chéo trong lập kế hoạch; nguyên tắc, cách thức xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm toán và kế thừa kết quả của nhau giữa KTNN và thanh tra các cấp.

KTNN cho rằng, KTNN và thanh tra Chính phủ đã ký kết và thực hiện Quy chế phối hợp và những nội dung đề xuất trong Dự thảo luật, bảo đảm xử lý chồng chéo giữa Thanh tra và KTNN. Vì vậy, đề nghị giữ như Dự thảo luật.

Giải trình thêm về vấn đề này, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc cho biết, KTNN cũng đã có quy chế phối hợp với thanh tra, kiểm tra. Khi có vấn đề chồng chéo thì 2 cơ quan phối hợp cùng giải quyết, trong đó cơ quan chủ trì là KTNN. “Ở đâu có tài chính công, tài sản công thì ở đó cần có kiểm tra, kiểm toán”, Tổng KTNN Hồ Đức Phớc nói.

Toàn cảnh phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước. Ảnh: Viết Tôn

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đặt vấn đề: Về việc chồng chéo giữa kiểm toán và Thanh tra, cơ chế phối hợp sẽ như thế nào, ai là người điều hòa mối quan hệ này? Cho nên ở đâu có tài sản công, tài chính công thì KTNN sẽ trực tiếp thanh tra, kiểm tra. Cần tách bạch rõ phạm vi nào thì KTNN làm, lĩnh vực nào thì Thanh tra nhà nước làm, bởi trong khi kiểm tra có rất nhiều vấn đề đan xen.

Có ý kiến cho rằng, việc mở rộng đối tượng kiểm toán là trái với Luật KTNN và Hiến pháp. Ý kiến khác cho rằng, đối tượng kiểm toán theo Dự thảo luật là rất rộng, cần thu hẹp lại; quy định rõ hơn về các đối tượng liên quan đến quá trình kiểm toán. Đề nghị rà soát làm rõ thế nào là “tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán”; trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm toán; quyền hạn, phạm vi, trình tự, thủ tục kiểm tra, đối chiếu… đối với tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về vấn đề này, KTNN đề xuất 2 phương án trong dự thảo Luật. Thường trực Ủy ban TCNS nhận thấy, 2 phương án thực chất là giữ nguyên như đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7 vì phương án 1 là giữ nguyên như đã trình, phương án 2 là chuyển nội dung đã bổ sung tại phương án 1 sang Điều 3. Điều này dẫn đến chưa rõ ràng và mở rộng đối tượng kiểm toán so với quy định tại Điều 4 Luật KTNN hiện hành, đặc biệt là sẽ bao gồm các tổ chức là doanh nghiệp không thuộc sở hữu nhà nước.  

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, để giải quyết sự chồng chéo này thì trước hết Luật Kiểm toán Nhà nước phải minh định cái gì kiểm toán phải làm. Bên cạnh đó, trong thực tế vấn đề nào còn vướng mắc thì hai bên thực hiện theo cơ chế phối hợp, trường hợp không giải quyết được thì báo cáo lên cấp cao hơn.

Ông Uông Chu Lưu cũng đồng tình với một số quan điểm đề nghị lấy kế hoạch kiểm toán được Quốc hội thông qua hàng năm làm chuẩn, các cơ quan khác căn cứ vào đó mà thực hiện để tránh chồng chéo.

Phản ánh thực tế các địa phương kêu nhiều về vấn đề này, bà Nguyễn Thanh Hải – Trưởng Ban Dân nguyện cũng đề nghị cần một “trọng tài” giải quyết khi phát sinh sự chồng chéo giữa kiểm toán và thanh tra.

Có ý kiến đề nghị rà soát kỹ để tránh dẫn chiếu quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; đề nghị Tổng KTNN không quy định các biện pháp xác minh mà phải thực hiện theo quy định của pháp luật về điều tra, tố tụng. Cũng có ý kiến đề nghị quy định cụ thể về quyền xác minh, khi nào được xác minh, thủ tục xác minh; có ý kiến đề nghị bám sát các nội dung quy định tại chương II, chương III Luật Phòng, chống tham nhũng để quy định vào Dự thảo luật việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng ngay chính trong cơ quan KTNN. Có ý kiến cho rằng dự thảo luật có nội dung mở rộng hơn Luật phòng, chống tham nhũng, có nội dung làm hẹp phạm vi trách nhiệm của trưởng đoàn, đoàn kiểm toán, kiểm toán viên khi không phát hiện sai sót qua kiểm toán.

Về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, kế hoạch kiểm toán được Quốc hội thảo luận, thông qua hàng năm bằng Nghị quyết là cơ sở rất quan trọng để các bên căn cứ vào đó mà thực hiện. Bởi trước khi trình Quốc hội, các cơ quan, trong đó có Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đã có sự trao đổi.

Còn trong quá trình thực hiện có phát sinh thì hai bên cần theo quy chế phối hợp cũng như cần cơ quan có thẩm quyền điều hoà mà cụ thể là Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, nhu cầu kiểm toán luôn gắn với quản lý, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thực tế. Tuy nhiên, dự luật cần thể hiện cơ chế như thế nào để tránh mâu thuẫn trong việc KTNN thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

“KTNN trước hết thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, còn phát sinh thì phải báo cáo Quốc hội, UBTVQH xem xét chứ không phải ai cũng có thể chỉ đạo được kiểm toán làm cái này cái kia” – bà Nguyễn Thị Kim Ngân nêu quan điểm và đề nghị cân nhắc quy định trong luật cơ chế như thế nào cho phù hợp.

Kết luận phần thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng: UBTVQH đồng tình các vấn đề giải trình, tiếp thu các ý kiến của ĐBQH; KTNN có quyền ban hành văn bản pháp luật và quyền được xử phạt hành chính, nhưng quyền được xử lý đến đâu thì sẽ được quy định trong Luật. Những quy định tránh sự chồng chéo giữa thanh tra, kiểm tra, kiểm toán cần có sự phối hợp giữa các cơ quan này. “Tốt nhất là các cơ quan này cần có sự phối hợp hiệu quả với nhau", Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nói.

UBTVQH cho rằng phải giữ nghiêm phạm vi hoat động của kiểm toán như trong Hiến pháp đã quy định và Luật hiện hành. Bổ sung quy định của kiểm toán thực hiện theo Luật Phòng, chống tham nhũng. “Không đặt ra vấn đề ai giám sát hoạt động kiểm toán, bởi quyền giám sát này là của Quốc hội và Thường vụ Quốc hội”, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nói. Việc công khai kết quả sau kiểm toán phải thực hiện theo Luật, trên tinh thần minh bạch.

Hương Nguyễn (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết này :
Theo ANTT/NĐT
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
http://antt.nguoiduatin.vn/can-co-quy-che-phoi-hop-giua-co-quan-kiem-toan-va-thanh-tra-de-tranh-chong-cheo-279799.htm
Đang phổ biến