Dòng sự kiện:
'Chạy chức, chạy quyền vẫn là nỗi niềm trăn trở, băn khoăn'
19/01/2018 12:10:48
Sáng 19/1, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự, chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu khai mạc, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết từ sau Đại hội Đảng lần thứ XII tới nay, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đi đôi với đổi mới phong cách, lề lối, phương pháp, thái độ làm việc.

Đồng thời, ngành đã huy động được sức mạnh chung để hoàn thành một khối lượng công việc, trong đó có nhiều việc mới, việc khó, nhạy cảm, phức tạp; góp phần vào những thành tựu chung của đất nước trong năm 2017, nhất là củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng. 

Báo cáo tóm tắt về tình hình, kết quả công tác năm 2017, phương hướng và nhiệm vụ 2018, Phó ban thường trực Ban Tổ chức TƯ Nguyễn Thanh Bình cho biết năm 2017, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được đẩy mạnh, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đạt kết quả tích cực; không khí dân chủ trong Đảng và ngoài xã hội ngày càng được phát huy, lòng tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố và nâng cao.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, vấn đề môi trường còn nhiều khó khăn, thách thức và diễn biến phức tạp, khó lường. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị còn cồng kềnh, chồng chéo, nhiều tầng nấc, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả; công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ có nơi, có lúc còn lỏng lẻo, sơ hở, hạn chế, yếu kém...

Trong các nhiệm vụ thường xuyên của ngành, Phó Ban Tổ chức TƯ Nguyễn Thanh Bình cho biết có việc triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ.

Hội nghị toàn quốc về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: Phạm Duy

Theo Phó ban Tổ chức TƯ Nguyễn Thanh Bình, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành khối lượng lớn công việc, trong đó có nhiều việc mới, việc khó, nhạy cảm, phức tạp nhiều năm băn khoăn, trăn trở, đến nay mới từng bước được nhận diện tháo gỡ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đã huy động được sức mạnh chung và đạt những kết quả ban đầu quan trọng. Năm 2017 là năm thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn trong tham mưu và tổ chức thực hiện trên tất cả các mặt công tác theo 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội XII đã đề ra.

Tiếp tục mở rộng dân chủ, đổi mới phương pháp, quy trình, cách làm; tăng cường phân cấp đi đôi với kiểm soát quyền lực và kiểm tra, giám sát chặt chẽ; Tiếp tục nghiên cứu, tổ chức triển khai sắp xếp bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức. Tuy nhiên, ông Bình cũng cho biết chúng ta cũng thẳng thắn, mạnh dạn, cầu thị chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới.

Cụ thể như việc lãnh đạo thể chế hoá, cụ thể hoá nghị quyết của Đảng về tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị còn lúng túng, chưa kịp thời, kém hiệu quả. Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, chồng chéo, nhiều tầng nấc, hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả; chi ngân sách thường xuyên tăng và đang ở mức cao là 65%.

Cơ chế kiểm soát quyền lực và tình trạng chạy chức, chạy quyền vẫn là nỗi niềm trăn trở, băn khoăn, lo lắng của các cấp uỷ Đảng, nhất là của Tổng Bí thư, thường vụ cấp uỷ và bí thư cấp uỷ các cấp.

Nói về nguyên nhân của những hạn chế này, Phó trưởng Ban Tổ chức TƯ cho rằng nhận thức và vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của một số cấp uỷ, tổ chức Đảng, người đứng đầu chưa ngang tầm, chưa thật sự quan tâm thích đáng cho công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Các quy định, quy chế về tổ chức xây dựng Đảng đã bổ sung hoàn thiện nhưng vẫn còn bộ lộ nhiều hạn chế, bất cập ảnh hưởng đến hiệu quả công tác cũng như việc kiểm soát quyền lực và phòng chống tệ quan liêu, tiêu cực trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Hương Nguyễn (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến