Dòng sự kiện:
Chính phủ trình hàng loạt cơ chế đặc thù cho TP HCM
14/11/2017 10:51:26
Sáng 14/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM.

Theo tờ trình của Chính phủ về Nghị quyết của Quốc hội thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM, Chính phủ đề xuất hàng loạt cơ chế đặc thù cho địa phương này.

Ông Trần Anh Tuấn - Quyền Viện trưởng nghiên cứu phát triển TP HCM cho biết, cơ chế đặc thù mà Chính phủ đề xuất gồm bốn nhóm vấn đề. 

Quyền Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP HCM Trần Anh Tuấn. Ảnh: QH

Cụ thể,  đầu tiên là về công tác quản lý quy hoạch đô thị và đất đai. Chính phủ đề xuất thí điểm phân cấp cho HĐND TP HCM quyết định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung của TP đã được cấp có thẩm quyền quyết định, trừ quy hoạch về quốc phòng an ninh và quy hoạch về bảo tồn di tích lịch sử, văn hóa quốc gia.

Về quản lý đầu tư, dự thảo Nghị quyết quy định HĐND TP.HCM quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm A sử dụng ngân sách của TP.

TP HCM cũng dự kiến được thí điểm phân cấp quyết định hình thức và phương án chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đối tác công tư (PPP) trong trường hợp xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định của Luật đấu thầu.

Về quản lý tài chính – ngân sách nhà nước, dự thảo Nghị quyết quy định HĐND TP.HCM báo cáo Chính phủ trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết định áp dụng trên địa bàn TP và báo cáo QH tại kỳ họp gần nhất một số cơ chế thí điểm.

Cuối cùng, về cơ chế ủy quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc TP.HCM quản lý, dự thảo Nghị quyết quy định Chủ tịch UBND Thành phố được ủy quyền cho Chủ tịch UBND quận, huyện và Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND TP.

Đồng thời, UBND TP quy định các nhiệm vụ, quyền hạn mà Chủ tịch UBND quận, huyện thuộc TP.HCM được ủy quyền cho Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND quận, huyện, không được ủy quyền các nhiệm vụ, quyền hạn đã được Chủ tịch UBND TP đã ủy quyền.

Đáng chú ý, trong điều này quy định rõ, HĐND TP.HCM quyết định mức thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý và mức lương phù hợp với các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt trong khả năng, phạm vi ngân sách của TP.

Cũng theo nội dung Chính phủ trình, UBND TP.HCM được điều chỉnh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, để phù hợp với đặc điểm của TP gắn với việc sắp xếp bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế, cải cách tiền lương.

Nếu được Quốc hội thông qua thì nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018 và được thực hiện trong thời hạn 5 năm.

Hoàng Dung (t/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến