Dòng sự kiện:
15/07/2017 09:01:48
Chỉ cần có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên, thuộc các ngành kinh tế, thuế, tài chính, kế toán, luật, các chuyên ngành khác có tiết học thuộc các chuyên ngành trên từ 7% tổng số học trình… là đủ điều kiện dự thi.
1 2 3 4 5