14/07/2017 07:10:15
Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, trong đó đề xuất về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô.
  • Bởi 09/07/2017 07:15:38
    Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Đăng kiểm viên đơn vị đăng kiểm kiểm tra thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực dùng trong giao thông vận tải (Đăng kiểm viên).
  • Bởi 08/07/2017 06:58:04
    TP HCM sẽ tăng viện phí đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố này, kể từ ngày 1/8/2017.
  • Bởi 07/07/2017 18:10:54
    Theo Nghị quyết 58/NQ-CP của Chính phủ, từ 4/7/2017, Chính phủ bãi bỏ quy định về xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em khi thực hiện thủ tục đăng ký KS, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài.
1 2 3 4