Dòng sự kiện:
13/11/2017 11:38:01
Gần 3 ngày sau khi tìm thấy thi thể, nhà ở qua nhỏ, tang lễ của em phải tổ chức tại căn nhà tình thương của ông ngoại khiến mọi người không khỏi xót xa.
1 2 3