Dòng sự kiện:
22/12/2017 18:51:14
Nhu cầu đầu tư cao, nguồn lực hạn hẹp, làm thế nào để vẫn đáp ứng được yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng? Đó là bài toán khó, nhưng không phải không có lời giải.
1 2 3 4 5