Dòng sự kiện:
18/01/2018 20:46:11
Bộ trưởng Bộ Công Thương đã phê bình nghiêm khắc Cục trưởng QLTT Trịnh Văn Ngọc về thực trạng một số doanh nghiệp chiếm giữ trái phép vỏ chai LPG, “cắt tai, mài bình”, sang chiết trái phép khí gas…
1 2 3 4