Dòng sự kiện:
21/10/2017 15:15:30
Trong 30 năm thực hiện Đổi mới, từ một nước nghèo, kém phát triển, Việt Nam đã nỗ lực vươn lên và từ năm 2010 (theo WB) đất nước đã thuộc Nhóm nền kinh tế đang phát triển có thu nhập trung bình.
1 2 3 4