Dòng sự kiện:
18/06/2018 20:45:44
“Với tư cách cán bộ, công chức thì hành vi kê khai không trung thực với tổ chức thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật khác nhau”.
1 2 3