17/08/2017 16:13:52
Chánh văn phòng UBND TP HCM nghiêm khắc phê bình khi đến giờ làm việc nhưng gần nửa lãnh đạo các sở, ngành chưa có mặt.
1 2 3