Dòng sự kiện:
Cổ đông của VPBank sẽ không được nhận cổ tức của năm 2018
14/03/2019 12:02:54
Theo đó, toàn bộ số tiền 3.431 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 sau khi trích quỹ sẽ được giữ lại nhằm bổ sung vốn hoạt động cho ngân hàng.

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - VPB) vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Cụ thể, tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018 của VPBank là hơn 7.355 tỷ đồng. 

Ngân hàng sẽ dùng hơn 3.900 tỷ đồng để trích lập các quỹ, bao gồm trích gần 368 tỷ đồng cho quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, trích hơn 735 tỷ đồng cho quỹ dự phòng tài chính và trích 2.821 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển. 

Toàn bộ số tiền 3.431 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối năm 2018 sau khi trích quỹ sẽ được giữ lại nhằm bổ sung vốn hoạt động cho ngân hàng. VPBank cho biết, 86% tổng số phiếu biểu quyết đã tán thành nội dung trên, 14% không tán thành. 

Như vậy, có nghĩa là cổ đông của ngân hàng sẽ không được nhận cổ tức của năm 2018. Năm ngoái, với kết quả kinh doanh lạc quan của 2017 và kế hoạch tăng vốn mạnh tay, ngân hàng chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng tới tỷ lệ gần 62%.

Mặc dù bứt tốc mạnh mẽ trong quý 4 nhưng lợi nhuận cả năm 2018 của VPBank mới chỉ hoàn thành được 85% kế hoạch. 

Theo tính toán từ BCTC riêng lẻ, ngân hàng mẹ có lãi trước thuế khoảng hơn gần 5.100 tỷ đồng, đồng nghĩa 2 công ty con FE Credit và AMC đóng góp hơn 4.100 tỷ đồng (khoảng 45%).

Tổng thu nhập lãi thuần trong năm đạt 24.702 tỷ đồng, tăng 19,8%. Hoạt động dịch vụ có lãi 1.612 tỷ, tăng 10,3% so với năm 2017. Hoạt động mua bán chứng khoán có phần kém khả quan hơn, có lãi 193 tỷ đồng, giảm 63% so với năm trước. 

Trong khi đó, lãi từ hoạt động khác của ngân hàng tăng đột biến 84,6% lên 4.681 tỷ đồng chủ yếu nhờ khoản thu từ nợ đã xử lý rủi ro (hơn 3.100 tỷ, tăng hơn 3 lần). Thu từ hoạt động mua bán nợ cũng tăng hơn 2,6 lần đạt 758 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động của ngân hàng tăng 19,6% trong năm qua lên 10.634 tỷ đồng. Trong đó, chi cho nhân viên tăng gần 1.000 tỷ lên 6.021 tỷ đồng. Theo VPBank, thu nhập bình quân tháng của nhân viên năm 2018 sụt giảm gần 1,7 triệu xuống còn 17,68 triệu đồng/tháng. Riêng cán bộ nhân viên ngân hàng mẹ có mức thu nhập bình quân cao hơn (20,46 triệu đồng) nhưng cũng đã giảm gần 2 triệu so với năm 2017.

Hoàng Dung

Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags : vpbank , cổ tức 2018 ,
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến