Dòng sự kiện:
31/08/2017 06:15:24
Đăng ảnh, trạng thái lên mạng xã hội là cách những người mắc kẹt trong bão Harvey có thể thông báo tình trạng của mình cho mọi người.
1 2 3 4 5