Dòng sự kiện:
16/09/2017 16:12:05
“Thành phố Đồng Hới mất điện, người dân không có cách gì cập nhật thông tin chính xác”.
1 2 3 4