Dòng sự kiện:
Đại hội Đảng X: Thay đổi trong nhận thức và tư duy
02/02/2020 12:29:41
Đại hội Đảng X khẳng định những bước tiến quan trọng trong nhận thức của Đảng sau 20 năm đổi mới, thể hiện bước đột phá trong thay đổi tư duy của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thích và chia sẻ bài viết này :
Theo TTXVN
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
https://www.vietnamplus.vn/nhung-truyen-thong-ve-vang-cua-dang-cong-san-viet-nam/620964.vnp
Đang phổ biến