Dòng sự kiện:
16/11/2017 06:20:56
Sau gần 1 năm nằm điều trị bằng thở oxi, gia đình đã kiệt quệ cả tài chính lẫn tinh thần. Nhìn cậu bé 17 tuổi nằm bất động như 1 cái xác khiến chúng tôi không thể cầm được nước mắt.
1 2 3 4