Dòng sự kiện:
16/07/2018 07:01:22
Sau khi nhận tờ kết quả xét nghiệm, vị giám đốc lặng người đi, đứa con gái mà anh yêu thương, bao bọc bao năm qua – không phải con ruột của anh.
1 2 3 4 5