Dòng sự kiện:
20/07/2018 10:03:30
Bộ GTVT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 và lập kế hoạch đầu tư công năm 2019.
1 2 3