Dòng sự kiện:
10/09/2017 06:28:29
Đến nay TP.HCM vẫn chưa nhận được thêm đồng vốn nào, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ dự án.
1 2 3 4 5