Dòng sự kiện:
25/01/2018 07:07:29
Trong hội nghị của ngành tài chính ngày 6/1/2018, Thủ tướng Chính phủ có đề cập đến cách tính GDP và cho rằng một phần của nền kinh tế chưa được tính vào GDP.
1 2 3 4 5