Dòng sự kiện:
17/09/2017 04:52:00
Nhà máy Ethanol Bình Phước nằm trong 12 dự án thua lỗ ngành Công thương sắp đực tái khởi động để phục vụ sản xuất kinh doanh cho Công ty TNHH Xăng nhiên liệu Phương Đông (OBF).
1 2 3 4 5