24/07/2017 06:44:20
Với vai trò là một Bộ chủ quản, nắm giữ nhiều doanh nghiệp (DN), nhiều tập đoàn kinh tế lớn, song Bộ Công Thương cũng đang là bộ “đi lùi” trong công tác cổ phần hóa khi mà một loạt các DN của ngành bị “điểm mặt"...
1 2 3 4