21/07/2017 09:20:16
Ngày 20/7, sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, cơ quan này đang kiểm tra, xử lý việc 2 đơn vị liên danh dù chưa đủ điều kiện nhưng vẫn phớt lờ quy định bán nhà ở xã hội.
1 2 3 4 5