Dòng sự kiện:
Đầu tư và Thương mại Sông Đà bị phạt nặng do nhiều sai phạm
12/10/2017 09:44:39
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 918/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Theo đó, phạt tiền 150 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán nhưng không có ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không đưa chứng khoán đã chào bán ra công chúng vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Tổng mức phạt đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà là 275 triệu đồng.

Ngoài ra, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Sông Đà 3 (UPCoM: SD3) số tiền 50 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, SD3 công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở GDCK Hà Nội không đúng thời hạn theo quy định về Báo cáo tài chính quý 1/2016 công ty mẹ và hợp nhất, Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 công ty mẹ và hợp nhất đã được soát xét.

Bên cạnh đó,  một trường hợp khác cũng bị SSC truy phạt khá nặng là CTCP NTACO (Mã: ATA), tổng số tiền phạt 285 triệu đồng. Trong đó, Công ty này bị phạt 100 triệu đồng do không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Cụ thể, NTACO không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2015; Báo cáo thường niên năm 2015; công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của HOSE không đúng thời hạn về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần 6 ngày 12/11/2015 do thay đổi người đại diện theo pháp luật).

NTACO còn bị phạt 100 triệu đồng do không báo cáo theo quy định pháp luật các tài liệu như Báo cáo thường niên năm 2015; BCTC quý III, quý IV/2015; Giải trình BCTC quý III/2015; BCTC kiểm toán năm 2015; BCTC quý I, II, III/2016; BCTC soát xét bán niên năm 2016; BCTC quý IV/2015 (điều chỉnh ngày 30/3/2016); Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lần II; ...

UBCKNN còn phạt ATA 85 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về giao dịch với người có liên quan hoặc giao dịch với cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này. Cụ thể, NTACO đã cấp khoản vay cho ông Lâm Hồng Nam - cổ đông của Công ty và ký các hợp đồng ủy quyền thu nợ với CTCP Thu nợ Dân An là người liên quan của ông Nguyễn Thanh Sơn (Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của NTACO, đồng thời là Chủ tịch của Thu nợ Dân An) nhưng không công bố thông tin Nghị quyết của ĐHĐCĐ hoặc Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch và báo cáo UBCKNN.

Hoàng Thuỳ (t/h)

Loading...
Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến