Dòng sự kiện:
Đề xuất siêu dự án tại chùa Hương: Khó được chấp thuận vì vi phạm nhiều luật quản lý
22/12/2018 10:13:18
Xung quanh đề xuất xây dựng siêu dự án KDL tâm linh Hương Sơn của doanh nghiệp Xuân Trường, dưới góc nhìn pháp luật đầu tư, luật sư Trương Anh Tú cho rằng, đề xuất này thiếu tính khả thi, có nhiều nội dung vi phạm.

PV: Thưa luật sư, xung quanh đề xuất của Doanh nghiệp Xuân Trường, siêu dự án Khu du lịch tâm linh ở chùa Hương với tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng,nhìn ở góc độ quy hoạch thì đề xuất này có phù hợp với các quy định của pháp luật đầu tư hiện nay không?

Luật sư Trương Anh Tú:

Theo thông tin báo chí tôi được biết, gần đây Doanh nghiệp tư nhân Xuân Trường có đề xuất lên UBND TP Hà Nội về việc xin phép xây dựng Dự án Khu du lịch tâm linh Hương Sơn tại địa bàn huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội (giáp với Khu di tích quốc gia chùa Hương), với  diện tích hơn 1.500ha, tổng vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng.

Như quý vị biết, một dự án muốn xin phê duyệt thì trước tiên, phải xét xem dự án đó có đủ điều kiện quyết định chủ trương đầu tư hay không.Trong quá trình thẩm định hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan đầu tư sẽ đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (nếu có) (Khoản 6 Điều 33 Luật Đầu tư). Ngoài ra, dự án phải bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội,v.v...

Dẫn chiếu tới Quyết định 201/QĐ-TTg ngày 22/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thì, hiện nay Thủ tướng không có chủ trương quy hoạch địa bàn nêu trên thành khu du lịch tâm linh. Dự án Khu du lịch Hương Sơn có thể nói là không nằm trong quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt, như vậy là không thỏa mãn quy định của Luật Đầu tư nên tôi nghĩ dự án sẽ khó được chấp thuận. Đó là chưa kể phạm vi dự án 1.500ha doanh nghiệp này đề xuất còn có thể chồng lấn vào một số dự án khác đang triển khai, luật cũng không cho phép đầu tư chồng chéo như vậy.

Đề xuất xây dựng khu du lịch tâm linh tại di tích quốc gia chùa Hương

PV: Thưa luật sư, vậy trình tư, thủ tục xét duyệt đề xuất dự án này sẽ được giải quyết như thế nào?

Luật sư Trương Anh Tú:

Về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án: Căn cứ quy định tại Điều 31 Luật Đầu tư 2014, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư đối với dự án tâm linh Hương Sơn của doanh nghiệp Xuân Trường (thuộc trường hợp dự án có vốn từ 5000 tỷ trở lên) là Thủ tướng chính phủ, chứ không chỉ trình lên UBND cấp tỉnh xem xét là đủ. Bên cạnh đó, nếu dự án làm ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường như phải Chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên,v.v… thì thẩm quyền quyết định phải ở cấp cao hơn là Quốc hội (theo Điều 31 luật này).

Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của Dự án:

Về cơ bản, thủ tục xin cấp chủ trương được thực hiện theo quy định tại Điều 33, 34 Luật Đầu tư, gồm các bước sau:

1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ dự án đầu tư gửi Sở Kế hoạch Đầu tư địa phương.

2.  Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gửi hồ sơ lấy ý kiến của cơ quan nhà nước để lấy ý kiến và gửi kết quả phản hồi.

3. Cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (UBND TP Hà Nội) xem xét, có ý kiến thẩm định về hồ sơ dự án đầu tư và gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Nội dung báo cáo thẩm định gồm:

a) Thông tin về dự án gồm: thông tin về nhà đầu tư, mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án;

b) Đánh giá việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);

c) Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

4. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định với các nội dung như tên, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư.

5. Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư gồm các nội dung về mục tiêu, quy mô, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện. Sau giai đoạn cấp chủ trương đầu tư, dự án sẽ còn có các giai đoạn khác phải trình các cấp có thẩm quyền xem xét nữa.

Như vậy, nhìn chung Dự án này mới ở giai đoạn đề xuất ban đầu nên sẽ còn rất nhiều hạng mục, công đoạn cần triển khai và xin xét duyệt.

Luật sư Trương Anh Tú

PV: Thưa luật sư, dự án này triển khai ở khu vực có di tích quốc gia đặc biệt thì việc quản lý đầu tư sẽ được thực hiện như thế nào?

Luật sư Trương Anh Tú:

Nhìn chung, bất cứ dự án nào dù mang lại giá trị kinh tế thì cũng phải hướng đến bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa dân tộc, bảo vệ đa dạng sinh học tại khu vực triển khai dự án đó.

Theo bản tóm tắt nội dung dự án thì doanh nghiệp Xuân Trường đề xuất hạng mục nạo vét dòng chảy, xẻ dòng Suối Yến (thuộc khu di tích chùa Hương) và nạo vét hang động để tạo đường thủy về hướng tỉnh Hà Nam với chiều dài 30km, đồng thời triển khai xây dựng hàng chục hạng mục đan xen tại khu vực có ao, hồ và rừng, núi, v.v..  Như vậy, việc xây dựng dự án này rất có thể sẽ gây ảnh hưởng đến cân bằng hệ sinh thái khu vực Hương Tích - một trong 3 lá phổ sinh thái của Hà Nội là Hương Tích, Ba Vì, Sóc Sơn.

Từ góc độ pháp lý, Điều 32 Luật di sản văn hoá quy định rằng: Ngoài việc phải bảo vệ nguyên trạng khu di tích quốc gia Hương Tích (khu vực I) thì khu vực bao quanh chùa Hương Tích (khu vực II) cũng nằm trong đối tượng được bảo vệ và chỉ được xây dựng những công trình phục vụ cho việc phát huy giá trị di tích nhưng không làm ảnh hưởng tới kiến trúc, cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của di tích.

Lưu ý rằng, trong trường hợp không xác định được khu vực bảo vệ II thì việc xác định chỉ có khu vực bảo vệ I đối với di tích cấp tỉnh do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định, đối với di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin quyết định, đối với di tích quốc gia đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định. Việc xây dựng các công trình ở khu vực bảo vệ II đối với di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt phải có sự đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch.

Như vậy, việc tác động trực tiếp đến dòng chảy của Suối Yến (một bộ phận cấu thành của khu di tích đặt biệt chùa Hương) trong đề xuất của doanh nghiệp thể hiện việc doanh nghiệp chưa nhận thức sâu sắc quy định của pháp luật về quản lý di sản để đáp ứng các yêu cầu, quy định của luật. Nếu vẫn triển khai, doanh nghiệp có thể bị xử lý về hành vi phạm do làm sai lệch hoặc hủy hoại di sản văn hóa được quy định tại Luật quản lý di sản. Víí dụ như các hành vi làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích như đưa thêm, di dời, thay đổi hiện vật trong di tích hoặc tu bổ, phục hồi không đúng với yếu tố gốc cấu thành di tích; Làm thay đổi môi trường cảnh quan của di tích như chặt cây, phá đá, đào bới và các hành vi khác gây ảnh hưởng xấu đến di tích.

Quang Minh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Tin liên quan
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến