Dòng sự kiện:
29/08/2017 06:13:54
Mới đây, UBND tỉnh Phú Yên đã quyết định thu hồi chủ trương đầu tư dự án Mường Thanh Phú Yên.
1 2 3 4 5