Dòng sự kiện:
11/12/2017 14:34:08
Về chi phí xây dựng, theo tính toán sơ bộ của nhóm nghiên cứu Nhật Bản, tổng chi phí để kéo dài metro từ TP HCM về Bình Dương và Đồng Nai là khoảng 21.234 tỷ đồng.
1 2 3