Dòng sự kiện:
29/10/2017 20:12:36
Để hỗ trợ người tiêu dùng trong việc phân biệt cam Vinh xịn và nhái cơ quan chức năng Nghệ An sẽ tiến hành dán tem điện tử truy xuất nguồn gốc cam Vinh từ vụ cam 2017.
1 2 3 4 5