Dòng sự kiện:
04/10/2017 16:16:33
Hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông sử dụng năng lượng mặt trời đặt ở nút giao Quán Bàu là hệ thống đèn tín hiệu giao thông đầu tiên ở Nghệ An được thực hiện nhờ nguồn vốn xã hội hóa.
1 2 3