Dòng sự kiện:
20/09/2017 12:00:17
Sơn Long là xã thuần nông huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) nằm hạ lưu con sông Ngàn Sâu, giao thoa với con sông Ngàn Phố. Đây cũng là một trong những xã có điều kiện kinh tế thấp.
1 2 3