Dòng sự kiện:
10/12/2017 14:14:37
Như việc đẽo những chiếc xuồng độc mộc sử dụng trên sông, đối với cộng đồng Xê Đăng, khi người trong làng mất thì người ở lại phải cố gắng đục đẽo chiếc quan tài bằng thân gỗ rừng để tiễn đưa…
1 2 3