Dòng sự kiện:
20/01/2018 06:00:39
Ông Đinh La Thăng trong lời nói sau cùng đã đề đạt nguyện vọng xin được tại ngoại. Dưới góc độ pháp lý, nhiều chuyên gia đã có ý kiến.
1 2 3