13/08/2017 16:57:16
Nói về cảnh quay khó khăn nhất trong bộ phim Yêu đi đừng sợ, Nhã Phương cho hay để thực hiện tốt cảnh này, cô phải ngâm nước và chịu lạnh suốt 8 tiếng.
1 2 3 4 5