Dòng sự kiện:
18/03/2018 15:34:11
Tuần vừa qua, Bộ GD&ĐT thay mặt Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH.
1 2 3 4 5