17/08/2017 15:15:55
Dư luận đang nóng lên khi UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định dừng hẳn mô hình THM VNEN ở bậc THCS; đồng thời cho giáo viên, phụ huynh bỏ phiếu lựa chọn tiếp tục hay không mô hình này đối với các lớp 3,4,5 ở bậc Tiểu học.
1 2 3