Dòng sự kiện:
Gỗ Trường Thành đang rất thê thảm!
06/11/2018 14:00:47
Lỗ lũy kế của Gỗ Trường Thành lên tới gần 2.089 tỉ đồng và xấp xỉ mức vốn điều lệ 2.146 tỉ đồng. Do thua lỗ lớn kéo dài nên vốn chủ sở hữu của Gỗ Trường Thành giảmtừ 828 tỉ đồng đầu năm còn 63 tỉ đồng cuối quý III.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã TTF) mới đây vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018.

Theo đó, nhờ tăng sản lượng tiêu thụ trong kỳ mà TTF ghi nhận doanh thu thuần về bán hàng tăng mạnh và đạt 333 tỉ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính dừng ở mức 11 tỉ đồng, tăng chủ yếu là do TTF hồi tố lại số liệu thu nhập lãi phát sinh từ khoản cho các công ty con vay đã được điều chỉnh giảm trong đợt kiếm toán soát xét 6 tháng đầu năm là 12,5 tỉ đồng.

Đáng chú ý, thu nhập khác của TTF dừng ở mức 127,3 tỉ đồng, tăng tới 115 lần so với cùng kỳ năm trước vì chênh lệch giữa giá trị còn lại của tài sản cố định với nợ vay ngân hàng sau khi dùng tài sản cố định cấn trừ nợ vay.

Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 24 tỷ đồng còn âm 37 tỉ đồng, chủ yếu do hoàn nhập khoản dự phòng phải thu khó đòi là 64 tỉ đồng.

Chi phí lãi vay cũng tăng từ gần 42 tỉ đồng lên 88,5 tỉ đồng.

Chi phí khác tăng từ 2,5 tỉ đồng lên 3,5 tỉ đồng chủ yếu là do công ty hạch toán vào chi phí các khoản nợ tồn đọng lâu năm không thu hồi được giá trị 2 tỉ đồng.

Vì những yếu tố trên, trong quý III/2018 của Gỗ Trường Thành lỗ ròng hơn 33 tỉ đồng trong khi cùng kì 2017 có lãi 3,25 tỉ đồng.

Lũy kế trong ba quý đầu năm 2018, Gỗ Trường Thành lỗ ròng gần 765 tỉ đồng trong khi ba quý đầu năm 2017 công ty chỉ lỗ 80,5 tỉ đồng. Đại hội cổ đông thường niên 2018 của công ti lại đặt mục tiêu năm nay có lãi hơn 76,6 tỉ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, giá trị khoản lỗ lũy kế đã lên tới gần 2.089 tỉ đồng, tăng gần 48,5% so với thời điểm đầu năm và đã xấp xỉ mức vốn điều lệ 2.146 tỉ đồng. Do thua lỗ lớn kéo dài nên vốn chủ sở hữu của Gỗ Trường Thành giảm từ 828 tỉ đồng đầu năm còn 63 tỉ đồng cuối quý III.

Tổng nguồn vốn thời điểm 30/9 đạt 2.546 tỉ đồng, giảm 39% so với đầu năm. Nợ phải trả 2.483 tỉ đồng, giảm 25,6% và chiếm 97,5% tổng nguồn vốn.

Với kết quả kinh doanh quý III của TTF kém tích cực khi kinh doanh dưới giá vốn mà cổ phiếu TTF cũng lao dốc mạnh trong 10 phiên gần đây. Vốn hoá thị trường chỉ đạt 836,97 tỷ đồng.

Mặc dù bản thân làm ăn thua lỗ và ôm cục nợ gần ăn mòn hết vốn chủ sở hữu nhưng tại đại hội cổ đông bất thường vào chiều 25/10 vừa qua, TTF đã thông qua việc nhận sáp nhập Công ty Sứ Thiên Thanh theo hình thức hoán đổi cổ phiếu tỷ lệ 8,21:1 (8,21 cổ phiếu TTF đổi lấy 1 cổ phiếu Sứ Thiên Thanh).

Được biết, Công ty Sứ Thiên Thanh có vốn điều lệ 117,6 tỉ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn vật liệu xây dựng; khai thác đá, cát, sỏi. Cổ đông lớn của Sứ Thiên Thanh là CTCP Đồng Tâm (nắm 47,3%), trong đó ông Võ Quốc Thắng hay được gọi là bầu Thắng giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Điều đáng nói, kết quả kinh doanh của Sứ Thiên Thanh cũng chả khá khẩm hơn Gỗ Trường Thành là mấy. Trong giai đoạn 2015-2017, Sứ Thiên Thanh ghi nhận doanh thu tăng từ 138 tỷ đồng lên 159 tỷ đồng nhưng lãi sau thuế giảm dần từ 12,6 tỷ xuống 0,75 tỷ đồng.

Hoàng Dung

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến