Dòng sự kiện:
Hà Nội: Năm 2025, ước có khoảng 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế
04/03/2018 15:09:04
Đó là một trong những mục tiêu của Kế hoạch số 73-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW 'Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới' vừa được Thành ủy Hà Nội ban hành.

Cụ thể, mục tiêu đến năm 2025, tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 67 năm; tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số; tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc y tế trong tổng chi tiêu y tế giảm còn 35%; tỉ lệ tiêm chủng mở rộng đạt tối thiểu 96% với 12 loại vắc xin. Giảm tỉ suất tử vong trẻ em: Dưới 5 tuổi còn 10,5%o; dưới 1 tuổi còn 10%o. Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 13%. Tỉ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 11,4%. Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 167,5cm, nữ 156,5cm.

Hà Nội: Đến năm 2025, 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế - Ảnh 1

Phấn đấu 92% dân số được quản lý sức khỏe; 98% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện hiệu quả công tác dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm. Đạt 30 giường bệnh viện, 13,5 bác sĩ, 03 dược sĩ đại học, 25 điều dưỡng viên trên 10.000 dân (bao gồm số giường bệnh và nhân lực của các bệnh viện tuyến Trung ương trực tiếp phục vụ nhân dân Hà Nội). Tỉ lệ giường bệnh tư nhân đạt 12%. Tỉ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 85%.

Đến năm 2030, tuổi thọ trung bình trên 75 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm; tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 98% dân số; tỉ lệ chi trực tiếp từ tiền túi của hộ gia đình cho chăm sóc y tế trong tổng chi tiêu y tế giảm còn 30%; tỉ lệ tiêm chủng mở rộng đạt 96% với 14 loại vắc xin. Giảm tỉ suất tử vong trẻ em: Dưới 5 tuổi còn 10%o; dưới 1 tuổi còn 9,5%0. Tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 12%; khống chế tỉ lệ béo phì ở người trưởng thành dưới 10%. Chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đối với nam đạt 169cm, nữ 158cm.

Phấn đấu 98% dân số được quản lý sức khỏe; 100% trạm y tế xã, phường, thị trấn thực hiện công tác dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm. Đạt 32 giường bệnh viện, 14,2 bác sĩ, 3,2 dược sĩ đại học, 33 điều dưỡng viên trên 10.000 dân (bao gồm số giường bệnh và số nhân lực của các bệnh viện tuyến Trung ương trực tiếp phục vụ nhân dân Hà Nội). Tỉ lệ giường bệnh tư nhân đạt 18%. Tỉ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 95%. Cơ bản chấm dứt các dịch bệnh AIDS, lao và loại trừ sốt rét.

Để đạt được mục tiêu trên, giải pháp chủ yếu là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền, phát huy sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến cơ sở và của toàn xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về y tế và các lĩnh vực ảnh hưởng đến sức khỏe như môi trường, thể dục, thể thao, văn hóa... vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với từng ngành, từng đơn vị trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trước hết là bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, rèn luyện thân thể, xây dựng nếp sống văn minh, vận động người dân Thủ đô tham gia bảo hiểm y tế và thực hiện các quy định về phòng dịch, phòng và chữa bệnh.Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các chế độ, chính sách về y tế và các lĩnh vực liên quan tới sức khỏe nhân dân...

Theo Pháp luật xã hội

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến