Dòng sự kiện:
Hàng loạt cổ phiếu bị HoSE giữ nguyên diện cảnh báo, kiểm soát
05/09/2018 18:00:59
Như thông báo được phát đi của Sở GDCK TP HCM, có hàng loạt cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên HoSE vừa bị đưa vào diện cảnh báo, kiểm soát.

Tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu TTF

Ngày 30/08/2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (Sở GDCK) đã nhận được BCTC soát xét bán niên năm 2018 của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Mã chứng khoán: TTF). Theo Báo cáo, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng 2018 là âm 685,2 tỷ đồng và Lỗ lũy kế tính đến 30/06/2018 là âm 2.092 tỷ đồng.

Như vậy, căn cứ theo BCTC soát xét bán niên năm 2018, TTF có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số âm và chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Sở GDCK tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu TTF theo Quyết định số 137/QĐ-SGDHCM ngày 17/4/2018 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu TTF sau khi có BCTC kiểm toán năm 2018 của Công ty.

Giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TIE

Ngày 29/8/2017, Sở GDCK TP HCM nhận được BCTC Hợp nhất, Tổng hợp và BCTC Văn phòng Công ty bán niên 2018 đã được soát xét của Công ty Cổ phần TIE (Mã CK: TIE). Theo đó, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty mẹ 6 tháng 2018 tại BCTC Hợp nhất là 509.709.187 đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/06/2018 là -10.068.003.021 đồng.

Căn cứ quy định tại Khoản 4.2 Điều 22 Quy chế niêm yết chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-SGDHCM ngày 19/03/2108 và căn cứ theo BCTC soát xét bán niên năm 2018, Công ty Cổ phần TIE vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị rơi vào diện bị cảnh báo.

Sở GDCK TP.HCM tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TIE, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu TIE sẽ căn cứ vào kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần TIE.

Duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu TSC

Ngày 30/08/2018, Sở GDCK TP HCM  đã nhận được BCTC soát xét bán niên năm 2018 của CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (Mã chứng khoán: TSC). Theo Báo cáo, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng 2018 là âm 1,28 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 30/06/2018 là 86,9 tỷ đồng.

Như vậy, căn cứ theo BCTC soát xét bán niên năm 2018, TSC chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Sở GDCK tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu TSC theo Quyết định số 82/QĐ-SGDHCM ngày 16/3/2018 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu TSC sau khi có BCTC kiểm toán năm 2018 của Công ty.

Tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG

Ngày 29/08/2018, Sở GDCK TP HCM đã nhận được BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2018 của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Mã chứng khoán: HAG). Theo Báo cáo, Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 là -34,54 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2018 là 386,74 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2018 của Công ty

Như vậy, căn cứ theo BCTC hợp nhất soát xét bán niên năm 2018, Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ và đồng thời Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 âm và chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo.

Sở GDCK tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG theo Quyết định số 149/QĐ-SGDHCM ngày 26/04/2018 và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HAG sau khi có BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018 của Công ty.

Tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu OGC

Ngày 14/04/2017, Sở GDCK TP HCM đã ra Quyết định số 125/QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu OGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương vào diện kiểm soát kể từ ngày 21/04/2017 do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2015 là -1.780,18 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ năm 2016 là -727,93 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2016 -2.479,73 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 và 2016.

Ngày 29/08/2018, Sở GDCK TP HCM đã nhận BCTC Hợp nhất soát xét bán niên  năm 2018 của OGC. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 là -12,68 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2018 là -2.899,28 tỷ đồng và vẫn còn vấn đề ngoại trừ và nhấn mạnh đã tồn tại trước đây. Như vậy, Công ty vẫn chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/06/2018 là số âm.

Sở GDCK TP HCM tiếp tục giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu OGC, việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu OGC sẽ căn cứ vào BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương.

Hoàng Dung

Thích và chia sẻ bài viết này :
Theo ANTT/NĐT
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
http://antt.nguoiduatin.vn/hang-loat-co-phieu-bi-hose-giu-nguyen-dien-canh-bao-kiem-soat-253506.htm
Đang phổ biến