Dòng sự kiện:
Hàng loạt nhà công sản, dự án giá trị của ông Phan Văn Anh Vũ bị điều tra
Đang phổ biến